Quality Policy

  • Müşterilerin değişen, gelişen ihtiyaç ve beklentilerini, kanunlar, yönetmelikler ile standartları karşılayan kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak.
  • Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi.
  • Tüm organizasyonda ortak bakış açısını benimsetmek.
  • Çalışanlarına vereceği eğitimlerle sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak.
  • Müşteri memnuniyetini hedef alan kalite yaklaşımını benimsemek.
  • Üretimden sevkiyata tüm safhalarda müşteri odaklı kaliteli hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamaktır.
  • Yeni çözüm önerileri ve hizmetlerle müşterilerimizi geleceğe taşırken Dünya’da ve Türkiye’de sektöründe güçlenerek amacımız hep varolmaktır.